No. 1 Free Social Classifieds. Best Social Classifieds, Fonolive.

Find hashtags, instagram users, trends

@leysanmahmutova user, leysanmahmutova instagram photos, @leysanmahmutova pics

leysanmahmutova
leysanmahmutova
Followers: 211
Following: 416

hikmetyasak Hikmet YASAK
hikmetyasak
Hikmet YASAK
Followers: 620
Following: 618
Eskişehir - Denizli PAU/MIS TazeKafa / Co-Founder Sem Filament Swimmer&Swim Coach Traveler
hikmetyasak Hikmet YASAK be up in the clouds ☁️
Likes: 179
Posted at: 2019-06-19 17:36:45
be up in the clouds ☁️
hikmetyasak Hikmet YASAK
Likes: 146
Posted at: 2019-05-22 18:21:23
hikmetyasak Hikmet YASAK Ey Türk gençliği! 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!  Mustafa Kemal Atatürk  20 Ekim 1927
Likes: 50
Posted at: 2019-05-19 08:51:08
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927
hikmetyasak Hikmet YASAK
Likes: 160
Posted at: 2019-05-06 21:02:09
hikmetyasak Hikmet YASAK
Likes: 186
Posted at: 2019-04-28 21:01:46
hikmetyasak Hikmet YASAK
Likes: 146
Posted at: 2019-04-05 20:07:16
hikmetyasak Hikmet YASAK Az gitmişim uz gitmişim, dere tepe düz gitmişim. Kırk yıldır gezmişim meğer 🏕🛣🛤🌇🌅 #travel #camp #roadtrip #hitchhiking
Likes: 149
Posted at: 2019-03-12 20:24:52
Az gitmişim uz gitmişim, dere tepe düz gitmişim. Kırk yıldır gezmişim meğer 🏕🛣🛤🌇🌅 #travel #camp #roadtrip #hitchhiking
hikmetyasak Hikmet YASAK
Likes: 141
Posted at: 2019-01-27 19:02:16
hikmetyasak Hikmet YASAK #camping #outdoor #autumn 🏕 🍂
Likes: 146
Posted at: 2019-01-21 19:00:21
hikmetyasak Hikmet YASAK Work falan... #tazekafa #work @tazekafa
Likes: 135
Posted at: 2019-01-12 17:46:44
Work falan... #tazekafa #work @tazekafa
hikmetyasak Hikmet YASAK Bir takım işler...
Likes: 144
Posted at: 2018-12-26 16:55:54
Bir takım işler...
hikmetyasak Hikmet YASAK
Likes: 130
Posted at: 2018-12-23 21:01:44

Copyrights © 2018 FreeClipArty. All Rights Reserved.